متن بنر تسلیت (همسر،فرزند،پدر و مادر،برادر و خواهر،پدربزرگ و مادربزرگ)
 • » کاربردی » متن بنر تسلیت (همسر،فرزند،پدر و مادر،برادر و خواهر،پدربزرگ و مادربزرگ)
 • متن بنر تسلیت اقوام و آشنایان

  • متن بنر شماره 1

  متن بنر تسلیت

  خانواده محترم ………

  ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

  خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره2

  خانواده محترم ………

  درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمائیم .

  از طرف ………

  • متن بنر تسلیت شماره 3

  جناب آقای ………

  مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم غفران الهی برای بازماندگان شکیبایی مسئلت می نمائیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 4

  خانواده ………

  کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

  ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

  خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

  از طرف ………

  • متن بنر تسلیت شماره 5

  خانواده ………

  با نهایت تاثر درگذشت جانسوز مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از در گاه خداوند متعال غفران الهی برای آن مرحومه و صبرو شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماید.

  از طرف ………

  در صورتی که به بنر تسلیت آماده نیازمندید از طریق این لینک دانلود کنید

  • متن بنر تسلیت شماره 6

  خانواده محترم ………

  با نهایت تاسف وتاثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و سایر بستگان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسع برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما و باز ماندگان محترم را مسئلت می نمائیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 7

  خانواده محترم ………

  درگذشت شادروان ………

  را به شما به شما خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت می نمائیم .

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 8

  خانواده محترم ………

  در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ،

  برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی

  و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسع الهی را خواستارم .

  از طرف ………

  • متن بنر تسلیت شماره 9

  خانواده محترم  ………

  با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربان و دلسوز را به شما تسلیت عرض می نمائیم .

  از طرف خانواده ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 10

  خانواده محترم  ………

  با نهایت تاسف درگذشت شادروان ……… را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نمائیم.

  از طرف ………

  در صورتی که به بنر تسلیت آماده نیازمندید از طریق این لینک دانلود کنید

  متن بنر تسلیت شماره 11

  خانواده محترم ………

  درگذشت شادروان ………

  را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت می نمائیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 12

  با کمال تاسف و تاثر

  درگذشت ……… را به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و رحمت واسع و برای آن جناب و بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه ایزد یکتا مسئلت می نمائیم.

  از طرف ………

  • متن بنر تسلیت شماره 13

  جناب آقای ………

  فقدان عزیزتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می نمائیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 14

  برادر گرامی  ………

  درگذشت ……… گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 15

  جناب ………

  فقدان  ……… بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت.

  غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی

  و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 16

  جناب آقای ………

  مصیبت درگذشت ……… را تسلیت عرض نموده و بقای عمر با عزت برا شما رحمت واسع برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 17

  جناب آقای ………

  از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسع
  و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم
  خداوند قرین رحمتش فرماید

  از طرف ………

  در صورتی که به بنر تسلیت آماده نیازمندید از طریق این لینک دانلود کنید

  • متن بنر تسلیت شماره 18

  خانواده محترم………

  با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

  پیر غلام اهل بیت (ع) را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می کنیم.

  از طرف………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 19

  جناب آقای………

  در گذشت پیر غلام اهل بیت(ع) را تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو مندیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 20

  جناب آقای ………

  با قلبی آکنده از غم و اندوه در گذشت غم انگیز ……… بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر آرزو مندیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 21

  جناب آقای ………

  با قلبی آکنده از اندوه در گذشت  ……… را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 22

  برادر گرامی  ………

  با نهایت تاثر و تالم درگذشت

  را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نمائیم.

  از طرف ………

  در صورتی که به بنر تسلیت آماده نیازمندید از طریق این لینک دانلود کنید

  • متن بنر تسلیت شماره 23

  جناب ………

  مصیبت وارده را به شما و باز ماندگان محترم تسلیت عرض می نمائیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 24

  جناب ………

  مصیبت درگذشت ……… را تسلیت عرض نموده بقای عمر با عزت برای شما و رحمت واسع برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم .

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 25

  خانواده محترم ………

  با نهایت تاسف و تاثر در گذشت پدری مهربان و دلسوز به شما تسلیت عرض می نمائیم.

  از طرف خانواده ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 26

  جناب آقای ………

  در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم برا شما خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 27

  همکار گرامی جناب آقای  ………

  در گذشت برادر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما باز ماندگان شما را مسئلت می نمائیم.

  از طرف ………

  در صورتی که به بنر تسلیت آماده نیازمندید از طریق این لینک دانلود کنید

  • متن بنر تسلیت شماره 28

  خانواده محترم ………

  با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامی و مادری مهربان را به شما تسلیت عرض می نمائیم.

  از طرف ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 29

  جناب آقای ………

  تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما
  از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم
  امیدوارم غم آخرتان باشد

  از طرف خانواده ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 30

  خانواده محترم ………

  اندوه ما در غم از دست دادن مادر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد
  تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم
  و برای آن مرحومه روحی شاد و آرام طلب کنیم

  از طرف خانواده ………

   

  • متن بنر تسلیت شماره 31

  خانواده محترم ………

  فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت
  غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
  و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

  از طرف خانواده ………

  در صورتی که به بنر تسلیت آماده نیازمندید از طریق این لینک دانلود کنید

  • متن بنر تسلیت شماره 32

  همکار گرامی جناب آقای  ………

  خبر درگذشت مادر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند
  ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید

  از طرف ………

   

  • متن تسلیت شماره 33

  همکار گرامی جناب آقای  ………

  درگذشت مادر گرامی تان را
  به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
  و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

  از طرف ………

   

  • متن تسلیت شماره 34

  جناب ………

  تحمل سوگ فقدان مادر
  صبری الهی را می طلبد
  ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

  از طرف ………

   

  جناب ………

  با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادربزرگ گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده

  از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

  از طرف ………

  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  برو بالا